Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 44 + 45 xuất bản ngày 25-12-2014: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2014 Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013. (từ trang 03 đến trang 09)
10-12-2014 Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015. (từ trang 10 đến trang 30)
11-12-2014 Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 31 đến trang 46)
11-12-2014 Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015. (từ trang 47 đến trang 48)
11-12-2014 Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 49 đến trang 60)
11-12-2014 Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2015. (từ trang 61 đến trang 69)
11-12-2014 Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 70 đến trang 87)
04-12-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 88 đến trang 104)
11-12-2014 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu. (từ trang 105 đến trang 107)
11-12-2014 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 108)
09-12-2014 Quyết định số 3553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình. (từ trang 109 đến trang 112)
11-12-2014 Quyết định số 3592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. (từ trang 113 đến trang 117)
11-12-2014 Quyết định số 3604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh lịch thi các kỳ thi của giáo dục phổ thông trong kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015. (từ trang 118 đến trang 119)
12-12-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. (từ trang 120 đến trang 123)
25,766,055 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner