Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 43 xuất bản ngày 05-12-2014: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 11)
28-11-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 12 đến trang 14)
25-11-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc quy hoạch tổng thể Khu du lịch sinh thái Thác Bụt - Giếng Tiên. (từ trang 15 đến trang 16)
25-11-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề huyện (điểm xã Hồng Hóa). (từ trang 17 đến trang 18)
07-11-2014 Quyết định số 3210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. (trang 19)
10-11-2014 Quyết định số 3217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông, Internet áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. (từ trang 20 đến trang 47)
20-11-2014 Quyết định số 3346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. (trang 48)
28-11-2014 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. (từ trang 49 đến trang 51)
25,766,614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner