Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 41 xuất bản ngày 31-10-2014: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 14)
14-10-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 15 đến trang 23)
21-10-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 24 đến trang 33)
30-10-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Quảng Bình. (từ trang 34 đến trang 46)
03-10-2014 Quyết định số 2719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 47 đến trang 51)
07-10-2014 Quyết định số 2792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. (trang 52)
30-10-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 53 đến trang 55)
25,778,807 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner