Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 22 xuất bản ngày 20-07-2010: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2010 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 03)
08-07-2010 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 04)
09-07-2010 Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình. (từ trang 05 đến trang 12)
09-07-2010 Nghị quyết số 142/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8. (từ trang 13 đến trang 14)
09-07-2010 Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông (THPT) và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính. (từ trang 15 đến trang 20)
09-07-2010 Nghị quyết số 145/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 21 đến trang 29)
09-07-2010 Nghị quyết số 144/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện. (từ trang 30 đến trang 31)
25-06-2010 Quyết định số 1441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, phổ thông cấp 2 và 3, trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2010 - 2011. (từ trang 32 đến trang 36)
28-06-2010 Quyết định số 1459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2010. (từ trang 37 đến trang 39)
30-06-2010 Quyết định số 1479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại thành Công ty TNHH Một thành viên Lâm Công nghiệp Long Đại". (từ trang 40 đến trang 43)
12-07-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình. (từ trang 44 đến trang 47)
13-07-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 48 đến trang 52)
14-07-2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. (từ trang 53 đến trang 59)
33,679,924 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner