Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 21 xuất bản ngày 10-07-2010: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-06-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 24)
14-06-2010 Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 25)
14-06-2010 Quyết định số 1335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 26)
14-06-2010 Quyết định số 1336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 27)
14-06-2010 Quyết định số 1337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 28)
14-06-2010 Quyết định số 1338/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 29)
14-06-2010 Quyết định số 1339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 30)
14-06-2010 Quyết định số 1340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 31)
22-06-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010. (từ trang 32 đến trang 39)
23-06-2010 Quyết định số 1403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. (từ trang 40 đến trang 42)
25-06-2010 Quyết định số 1426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 43 đến trang 44)
29-06-2010 Quyết định số 1471A/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Lệ Ninh thành Công ty TNHH Một thành viên Lệ Ninh - Quảng Bình". (từ trang 45 đến trang 48)
29-06-2010 Quyết định số 1472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình thành Công ty TNHH Một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình". (từ trang 49 đến trang 52)
30-06-2010 Quyết định số 1478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Cao su Việt Trung thành Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung". (từ trang 53 đến trang 56)
10-06-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra huyện Quảng Ninh. (từ trang 57 đến trang 59)
26,425,353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner