Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 20 xuất bản ngày 20-06-2010: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-06-2010 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 03)
14-06-2010 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 04)
14-06-2010 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 05)
18-05-2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2009 - 2010 và tuyển sinh năm học 2010 - 2011. (từ trang 06 đến trang 08)
24-05-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 09 đến trang 14)
24-05-2010 Quyết định số 1133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2010. (từ trang 15 đến trang 16)
31-05-2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng c¬ường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh phục vụ mùa du lịch lễ hội. (từ trang 17 đến trang 19)
31-05-2010 Quyết định số 1170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung vốn điều lệ cho các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. (từ trang 20 đến trang 22)
03-06-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. (từ trang 23 đến trang 26)
14-06-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc huyện Minh Hóa và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 27 đến trang 39)
13-05-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 40)
13-05-2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 41)
13-05-2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch khóa XVII - nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 42)
10-05-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 43 đến trang 47)
26-05-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. (từ trang 48 đến trang 53)
28-05-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 54 đến trang 59)
26,404,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner