Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 34 xuất bản ngày 10-09-2014: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-08-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 08)
19-08-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 09 đến trang 16)
11-08-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Lệ Thủy. (từ trang 17 đến trang 30)
20-08-2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 31 đến trang 38)
20-08-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 39 đến trang 48)
25-08-2014 Quyết định số 2331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh sách các trường phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước năm 2014. (từ trang 49 đến trang 54)
27-08-2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015. (từ trang 55 đến trang 59)
26,405,062 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner