Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 32 xuất bản ngày 25-10-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-09-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 09)
28-09-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình. (từ trang 10 đến trang 18)
28-09-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. (từ trang 19 đến trang 28)
28-09-2009 Quyết định số 2726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch tài nguyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. (từ trang 29 đến trang 30)
30-09-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách. (từ trang 31 đến trang 34)
30-09-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 35 đến trang 43)
08-10-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ huyện Tuyên Hóa. (từ trang 44 đến trang 59)
26,384,910 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner