Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 15 xuất bản ngày 05-05-2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-03-2009 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2009 tại Quyết định 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh". (từ trang 03 đến trang 08)
24-03-2009 Quyết định số 500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009. (từ trang 09 đến trang 23)
31-03-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng c¬ường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. (từ trang 24 đến trang 26)
31-03-2009 Quyết định số 575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Bình. (từ trang 27 đến trang 28)
03-04-2009 Quyết định số 628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêm vaccin, sinh phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 29 đến trang 30)
13-04-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và điều hành giá. (từ trang 31 đến trang 33)
16-04-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 34 đến trang 37)
21-04-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2009. (từ trang 38 đến trang 40)
16-04-2009 Quyết định số 748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai nguồn vốn CTMT Quốc gia năm 2009 cho các trung tâm dạy nghề thuộc Sở LĐTB và XH tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 41 đến trang 43)
22-04-2009 Quyết định số 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2009. (từ trang 44 đến trang 48)
24-04-2009 Quyết định số 831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chủ đầu tư công trình sửa chữa, nâng cấp hồ Đập Làng tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 49 đến trang 50)
17-03-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. (từ trang 51 đến trang 53)
08-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 54 đến trang 59)
24,928,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner