Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 20-03-2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-02-2009 Quyết định số 172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2009. (từ trang 03 đến trang 27)
05-02-2009 Quyết định số 178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hợp nhất Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và đối tượng xã hội với Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình. (từ trang 28 đến trang 29)
09-02-2009 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành với đơn vị quản lý đường bộ, thanh tra giao thông đường bộ trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 30 đến trang 40)
12-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Danh mục các loài cây mục đích, đối tượng rừng và tiêu chí áp dụng để cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 41 đến trang 48)
12-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch thu phí, lệ phí và các khoản thu khác năm 2009 cho các cơ quan, đơn vị. (từ trang 49 đến trang 56)
14-02-2009 Quyết định số 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy. (từ trang 57 đến trang 60)
14-02-2009 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 61 đến trang 62)
25-02-2009 Quyết định số 310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (từ trang 63 đến trang 64)
04-03-2009 Quyết định số 365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đổi tên Trung tâm Điều tra, quy hoạch thiết kế nông - lâm nghiệp thành Trung tâm Quy hoạnh thiết kế nông lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình. (từ trang 65 đến trang 66)
08-01-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 67 đến trang 74)
08-01-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch sử dụng đất năm 2009. (từ trang 75 đến trang 77)
08-01-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. (từ trang 78 đến trang 85)
07-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2009 cho ngân sách các xã, thị trấn. (từ trang 86 đến trang 119)
26,404,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner