Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 20 xuất bản ngày 10-05-2014: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Lệ Thủy. (từ trang 03 đến trang 23)
08-04-2014 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Quảng Bình. (từ trang 24 đến trang 31)
17-04-2014 Quyết định số 947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014. (từ trang 32 đến trang 37)
21-04-2014 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 38 đến trang 48)
28-04-2014 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). (trang 49)
28-04-2014 Quyết định số 1027/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, thị trấn thuộc huyện Lệ Thủy đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). (từ trang 50 đến trang 51)
28-04-2014 Quyết định số 1028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Ninh đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). (từ trang 52 đến trang 53)
28-04-2014 Quyết định số 1029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Minh Hóa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). (từ trang 54 đến trang 55)
28-04-2014 Quyết định số 1030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Trạch đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). (từ trang 56 đến trang 57)
28-04-2014 Quyết định số 1031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Tuyên Hóa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). (từ trang 58 đến trang 59)
26,424,673 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner