Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 18 xuất bản ngày 10-04-2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-04-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 10)
14-03-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 11 đến trang 13)
14-03-2014 Quyết định số 600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh năm 2014. (từ trang 14 đến trang 16)
17-03-2014 Quyết định số 603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 17 đến trang 19)
18-03-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. (từ trang 20 đến trang 22)
24-03-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai. (từ trang 23 đến trang 28)
25-03-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. (từ trang 29 đến trang 32)
28-03-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. (từ trang 33 đến trang 35)
28-03-2014 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Bình. (từ trang 36 đến trang 50)
31-03-2014 Quyết định số 749/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu Chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2013. (từ trang 51 đến trang 52)
03-04-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. (từ trang 53 đến trang 55)
25,766,564 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner