Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 26 xuất bản ngày 10-07-2014: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình sản xuất và cung cấp. (từ trang 03 đến trang 04)
12-06-2014 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng chính quyền áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 05 đến trang 22)
12-06-2014 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng chính quyền áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 23 đến trang 35)
17-06-2014 Quyết định số 1566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tại Đề án "Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015”. (trang 36)
19-06-2014 Quyết định số 1573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. (từ trang 37 đến trang 38)
23-06-2014 Quyết định số 1581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh. (trang 39)
25-06-2014 Quyết định số 1643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục th¬¬ường xuyên. (từ trang 40 đến trang 42)
30-06-2014 Quyết định số 1713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. (từ trang 43 đến trang 44)
30-06-2014 Quyết định số 1714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. (từ trang 45 đến trang 46)
01-07-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015. (từ trang 47 đến trang 59)
20,726,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner