Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 18 xuất bản ngày 15-05-2010: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-04-2010 Quyết định số 653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2010. (trang 03)
14-04-2010 Quyết định số 749/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bán một số loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 04 đến trang 09)
29-04-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về hưởng ứng kỷ niệm Quốc gia Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Đa dạng sinh học và Festival Biển và Hải đảo Việt Nam 2010 tại Quảng Bình. (từ trang 10 đến trang 12)
04-05-2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh mùa hè. (từ trang 13 đến trang 15)
06-05-2010 Quyết định số 969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2009 - 2010 và tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học năm học 2010 - 2011. (từ trang 16 đến trang 30)
31-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. (từ trang 31 đến trang 37)
31-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện. (từ trang 38 đến trang 45)
31-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 46 đến trang 51)
34,946,872 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner