Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 26 xuất bản ngày 10-06-2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-06-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 05)
08-05-2012 Quyết định số 1032/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 06 đến trang 07)
21-05-2012 Quyết định số 1125/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015”. (từ trang 08 đến trang 47)
24-05-2012 Quyết định số 1173/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. (từ trang 48 đến trang 52)
30-05-2012 Chỉ thị số 09/CT-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn mới. (từ trang 53 đến trang 56)
30-05-2012 Quyết định số 1227/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2012. (từ trang 57 đến trang 59)
34,954,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner