Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 10-02-2010: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 3836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010". (từ trang 02 đến trang 75)
21-12-2009 Nghị quyết số 101/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. (từ trang 76 đến trang 78)
21-12-2009 Nghị quyết số 102/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 79 đến trang 85)
21-12-2009 Nghị quyết số 103/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2010 ư. (từ trang 86 đến trang 123)
34,917,406 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner