Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 24 xuất bản ngày 15-08-2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2010 Quyết định số 1676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại đường bộ các tuyến đường do địa phương quản lý để xác định cước vận tải đường bộ năm 2010. (từ trang 03 đến trang 05)
30-07-2010 Quyết định số 1810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện. (từ trang 06 đến trang 07)
03-08-2010 Quyết định số 1861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. (từ trang 08 đến trang 09)
06-08-2010 Quyết định số 1885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính. (từ trang 10 đến trang 17)
09-08-2010 Quyết định số 1899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án điều tra khảo sát, xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011. (từ trang 18 đến trang 20)
09-08-2010 Quyết định số 1916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình 5 năm (2005 - 2010). (từ trang 21 đến trang 22)
14-07-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. (từ trang 23 đến trang 27)
14-07-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 28 đến trang 29)
04-08-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 30 đến trang 38)
04-08-2010 Nghị quyết số 86/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009. (từ trang 39 đến trang 40)
04-08-2010 Nghị quyết số 87/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. (từ trang 41 đến trang 51)
34,934,729 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner