Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 15 xuất bản ngày 30-03-2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-02-2010 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục giao trực tiếp các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2010. (từ trang 03 đến trang 05)
08-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 06 đến trang 12)
08-03-2010 Quyết định số 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2010. (từ trang 13 đến trang 15)
11-03-2010 Quyết định số 505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010. (từ trang 16 đến trang 24)
11-03-2010 Quyết định số 508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ hạng B1, B2 quy định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính. (từ trang 25 đến trang 27)
15-03-2010 Quyết định số 517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 đầu tư các công trình bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực”. (từ trang 28 đến trang 29)
16-03-2010 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Hới đến năm 2020. (từ trang 30 đến trang 33)
16-03-2010 Quyết định số 541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2012. (từ trang 34 đến trang 35)
22-03-2010 Quyết định số 562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội. (từ trang 36 đến trang 37)
22-03-2010 Quyết định số 563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí kế hoạch nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2010. (từ trang 38 đến trang 49)
11-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy. (từ trang 50 đến trang 59)
34,947,634 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner