Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 12 + 13 xuất bản ngày 15-03-2010: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-01-2010 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Đào tạo nguồn nhân lực du lịch Quảng Bình giai đoạn 2010 - 2015. (từ trang 03 đến trang 19)
27-01-2010 Quyết định số 187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2010. (từ trang 20 đến trang 23)
28-01-2010 Quyết định số 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương. (từ trang 24 đến trang 25)
03-02-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. (từ trang 26 đến trang 27)
30-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2010. (từ trang 28 đến trang 78)
30-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. (từ trang 79 đến trang 81)
08-01-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2008. (từ trang 82 đến trang 99)
05-01-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 100 đến trang 110)
05-01-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. (từ trang 111 đến trang 120)
05-01-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch sử dụng đất năm 2010. (từ trang 121 đến trang 123)
34,885,886 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner