Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 19 xuất bản ngày 30-05-2010: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-05-2010 Quyết định số 966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức hành chính Nhà nước, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2010. (từ trang 03 đến trang 08)
07-05-2010 Quyết định số 980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn quy hoạch thuộc nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2010. (từ trang 09 đến trang 14)
14-05-2010 Quyết định số 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010 - 2015. (từ trang 15 đến trang 32)
17-05-2010 Quyết định số 1044/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức chi hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 33 đến trang 36)
17-05-2010 Quyết định số 1075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất phía Đông công viên Cầu Rào (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Trần Quang Khải) tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. (từ trang 37 đến trang 42)
24-05-2010 Quyết định số 1128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên; bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tỉnh Quảng Bình. (từ trang 43 đến trang 44)
10-05-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công Thương. (từ trang 45 đến trang 53)
12-05-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 54 đến trang 59)
34,955,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner