Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 30 xuất bản ngày 20-07-2015: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-07-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 13)
13-07-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình. (từ trang 14 đến trang 15)
15-07-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. (từ trang 16 đến trang 30)
22-06-2015 Quyết định số 1683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế đối với các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng. (từ trang 31 đến trang 40)
26-06-2015 Quyết định số 1735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. (từ trang 41 đến trang 42)
03-07-2015 Quyết định số 1815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 43 đến trang 44)
10-07-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. (từ trang 45 đến trang 49)
14-07-2015 Quyết định số 1903/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. (từ trang 50 đến trang 63)
34,948,753 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner