Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 52 + 53 xuất bản ngày 10-12-2015: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-11-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 40)
19-11-2015 Quyết định số 3299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. (trang 41)
23-11-2015 Quyết định số 3367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017. (trang 42)
27-11-2015 Quyết định số 3411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 43 đến trang 56)
27-11-2015 Quyết định số 3413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch áp dụng tại cấp xã. (từ trang 57 đến trang 81)
27-11-2015 Quyết định số 3414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. (từ trang 82 đến trang 127)
34,934,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner