"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-09-2011 Quyết định số 2373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020.
16-09-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá ở Cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình.
27-07-2011 Quyết định số 1774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.
20-07-2011 Quyết định số 1706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình.
20-07-2011 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015.
17-07-2011 Chỉ thị số 09A/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2011.
16-06-2011 Quyết định số 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của lực lượng Quản lý đê nhân dân tại các xã có đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
15-06-2011 Quyết định số 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
13-06-2011 Quyết định số 1340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh.
30-05-2011 Quyết định số 1238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
27-05-2011 Quyết định số 1201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015.
25-04-2011 Quyết định số 933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
25-04-2011 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
25-03-2011 Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc triển khai trồng rừng kinh tế và trồng cao su.
22-03-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
23-02-2011 Quyết định số 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,604,018 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner