"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội vụ - Ngoại vụ (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 26 văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ - Ngoại vụ được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2011 Quyết định số 3332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thuộc xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
20-12-2011 Quyết định số 3324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tổng chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2012.
14-12-2011 Quyết định số 3256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh về xét công nhận sáng kiến để tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
01-12-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Quảng Bình.
28-11-2011 Quyết định số 3088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa.
28-11-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.
10-11-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015.
27-10-2011 Quyết định số 2795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch.
18-10-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015.
13-09-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình.
26-07-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Quảng Bình khi từ trần.
15-07-2011 Quyết định số 1665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015.
17-06-2011 Quyết định số 1417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh.
17-06-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về công tác thanh niên.
23-05-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
09-05-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
25-04-2011 Quyết định số 921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy.
07-04-2011 Quyết định số 772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới.
25-03-2011 Quyết định số 612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch.
25-03-2011 Quyết định số 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,606,363 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner