"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Xây dựng (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 14 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Xây dựng được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường nội thị phía Nam thị trấn Quy Đạt theo mặt cắt hiện trạng.
20-12-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020.
20-12-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
18-10-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
18-10-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020.
18-10-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các dự án đầu tư khu đô thị mới và khu nhà ở thương mại có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
01-08-2011 Nghị quyết số 165/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thông qua "Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”.
18-07-2011 Quyết định số 1687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La.
16-06-2011 Quyết định số 1383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục phát triển các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
16-06-2011 Quyết định số 1379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
31-05-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính áp dụng trong lĩnh vực xây dựng.
17-05-2011 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dọc hai bên đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000.
28-02-2011 Quyết định số 387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
10-02-2011 Quyết định số 276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,602,974 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner