"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục - Đào tạo (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 33 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2011 Quyết định số 3394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Bán công Đồng Hới sang loại hình Trường Trung học phổ thông công lập.
15-12-2011 Quyết định số 3277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
15-12-2011 Quyết định số 3276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
15-12-2011 Quyết định số 3275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
15-12-2011 Quyết định số 3274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
15-12-2011 Quyết định số 3273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
15-12-2011 Quyết định số 3272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
15-12-2011 Quyết định số 3271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
02-12-2011 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Đồng Hới sang loại hình Trường trung học phổ thông công lập.
16-11-2011 Quyết định số 3050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2011.
22-08-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012.
20-07-2011 Quyết định số 1711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch phát triển lớp, học sinh Trường THPT Chuyên Quảng Bình năm học 2011 - 2012.
19-07-2011 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
14-07-2011 Quyết định số 1663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2011.
17-05-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm 2011 và tuyển sinh năm học 2011 - 2012.
16-05-2011 Quyết định số 1065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, THCS và THPT; Trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2011 - 2012.
13-05-2011 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010 - 2011 và tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học năm học 2011 - 2012.
10-05-2011 Quyết định số 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chu Văn An.
09-04-2011 Quyết định số 792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Trường THPT Chuyên Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020.
16-03-2011 Quyết định số 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,605,541 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner