"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - TDTT (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - TDTT được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-10-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - năm 2012.
23-09-2011 Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015.
12-08-2011 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.
03-08-2011 Quyết định số 1851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật Lưu Trọng Lư lần thứ IV (2006 - 2010).
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,604,431 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner