"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi Trường (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 18 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trường được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2012 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa.
26-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa.
26-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2012 huyện Minh Hóa.
26-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Minh Hóa.
22-12-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.
22-12-2011 Nghị quyết số 228/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Quảng Trạch.
22-12-2011 Nghị quyết số 227/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch sử dụng đất năm 2012.
15-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của thị trấn Quán Hàu.
15-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Lệ Thủy.
01-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.
01-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của tỉnh Quảng Bình.
01-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012.
03-10-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Bố Trạch.
26-09-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Đồng Hới.
21-09-2011 Quyết định số 2394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
03-06-2011 Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
15-03-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Quảng Ninh.
10-01-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về kế hoạch sử dụng đất năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,603,260 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner