"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội vụ - Ngoại vụ (Năm 2005)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 21 văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ - Ngoại vụ được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2005 Quyết định số 63/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Bình.
17-10-2005 Quyết định số 55/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
19-09-2005 Quyết định số 49/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.
19-09-2005 Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.
08-09-2005 Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, bản, tiểu khu.
01-09-2005 Quyết định số 45/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Văn thư - Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
15-08-2005 Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.
01-07-2005 Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội các doanh nghiệp trẻ Quảng Bình.
09-06-2005 Quyết định số 28/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
27-05-2005 Quyết định số 27/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
11-05-2005 Quyết định số 25/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.
05-05-2005 Quyết định số 24/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trường trung học phổ thông bán công Bắc Quảng Trạch.
12-04-2005 Quyết định số 22/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban quản lý Dự án phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình.
25-03-2005 Quyết định số 18/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm y tế phường Đức Ninh Đông.
25-03-2005 Quyết định số 17/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm y tế phường Bắc Nghĩa.
07-03-2005 Quyết định số 11/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình.
15-02-2005 Quyết định số 08/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi một số Điều của Quyết định số 83/2004/QĐ-UB thành lập Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh.
07-02-2005 Quyết định số 12/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
03-02-2005 Quyết định số 07/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về quản lý, điều động , khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
18-01-2005 Quyết định số 04/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản Quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
29,023,798 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner