"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2005)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-11-2005 Chỉ thị số 33/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay.
09-11-2005 Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác dân vận.
19-09-2005 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm.
27-07-2005 Chỉ thị số 27/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đẩy mạnh hoạt động tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong thập niên chất lượng lần thứ 2 (2006 - 2015).
01-07-2005 Quyết định số 33/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình.
11-04-2005 Chỉ thị số 13/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 14/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
30-03-2005 Chỉ thị số 10/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức “Đại hội TDTT lần thứ V (2005 - 2006) từ cơ sở đến toàn tỉnh”.
24-03-2005 Chỉ thị số 09/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phát động cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Quỹ Nhân đạo”.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,611,710 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner