"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - TDTT (Năm 2005)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - TDTT được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2005 Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.
14-10-2005 Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích - danh thắng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010.
24-08-2005 Quyết định số 43/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.
30-06-2005 Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.
15-04-2005 Quyết định số 23/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt “Đề án xây dựng thiết chế văn hóa - thông tin đồng bộ và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005 - 2010”.
14-01-2005 Chỉ thị số 03/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức đón Tết Ất Dậu năm 2005.
14-01-2005 Chỉ thị số 02/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức phát động phong trào trồng cây nhân dịp Tết Ất Dậu - năm 2005.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,609,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner