"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Y tế - Dân số (Năm 2005)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2005 Quyết định số 60/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
28-11-2005 Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung và điều chỉnh mức thu một phần viện phí.
11-10-2005 Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án “Củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006 - 2010”.
10-10-2005 Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TU ngày 14/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”ư.
07-09-2005 Quyết định số 46/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 65/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.
20-07-2005 Chỉ thị số 22/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân dân dịp Kỷ niệm 58 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2005”.
08-04-2005 Chỉ thị số 11/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam.
12-01-2005 Chỉ thị số 01/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,612,321 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner