"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp - Thanh Tra (Năm 2005)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp - Thanh Tra được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-04-2005 Chỉ thị số 15/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
28-03-2005 Quyết định số 19/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế trong công tác bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện.
23-03-2005 Quyết định số 16/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.
22-03-2005 Quyết định số 15/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
22-03-2005 Chỉ thị số 08/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đẩy mạnh và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,610,838 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner