"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Thuế (Năm 2005)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 14 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Thuế được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2005 Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v: Điều chỉnh mức phụ cấp cho giáo viên mầm non ngoài biên chế”.
30-12-2005 Quyết định số 66/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2006.
27-12-2005 Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ''V/v: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2006 cho các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2006 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố thuộc tỉnh''.
07-12-2005 Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
28-11-2005 Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
21-10-2005 Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe hai bánh gắn máy.
08-08-2005 Quyết định số 40/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định các mức thu phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
30-07-2005 Quyết định số 39/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu đã được quy định tại Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh.
25-07-2005 Quyết định số 36/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá dịch vụ hoạt động công chứng, chứng thực.
07-07-2005 Quyết định số 35/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn.
13-06-2005 Chỉ thị số 20/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu NSNN.
12-05-2005 Chỉ thị số 17/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai mua Công trái xây dựng Tổ quốc - Công trái Giáo dục năm 2005.
31-01-2005 Chỉ thị số 04/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường quản lý giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Dậu.
25-01-2005 Quyết định số 06/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,612,017 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner