"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 4188 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 127 văn bản
 
Công nghiệp - Thương mại 128 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 285 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 240 văn bản
 
Kế hoạch - Đầu tư 413 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ 82 văn bản
 
Lao động - TB&XH 140 văn bản
 
Lĩnh vực khác 291 văn bản
 
Nội vụ - Ngoại vụ 563 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp 375 văn bản
 
Tài chính - Thuế 706 văn bản
 
Tài nguyên - Môi Trường 230 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 23 văn bản
 
Tư pháp - Thanh Tra 308 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - TDTT 158 văn bản
 
Y tế - Dân số 164 văn bản
 
29,023,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner