"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 3980 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 123 văn bản
 
Công nghiệp - Thương mại 126 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 281 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 225 văn bản
 
Kế hoạch - Đầu tư 393 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ 76 văn bản
 
Lao động - TB&XH 124 văn bản
 
Lĩnh vực khác 282 văn bản
 
Nội vụ - Ngoại vụ 557 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp 341 văn bản
 
Tài chính - Thuế 686 văn bản
 
Tài nguyên - Môi Trường 219 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 13 văn bản
 
Tư pháp - Thanh Tra 293 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - TDTT 140 văn bản
 
Y tế - Dân số 148 văn bản
 
19,789,302 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner