"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 3792 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 122 văn bản
 
Công nghiệp - Thương mại 110 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 276 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 216 văn bản
 
Kế hoạch - Đầu tư 388 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ 69 văn bản
 
Lao động - TB&XH 115 văn bản
 
Lĩnh vực khác 267 văn bản
 
Nội vụ - Ngoại vụ 547 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp 317 văn bản
 
Tài chính - Thuế 665 văn bản
 
Tài nguyên - Môi Trường 207 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 9 văn bản
 
Tư pháp - Thanh Tra 275 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - TDTT 121 văn bản
 
Y tế - Dân số 130 văn bản
 
17,830,271 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner