"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
26-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 30-12-2009
26-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 30-12-2009
26-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách huyện và nhiệm vụ thu - chi ngân sách các xã, thị trấn năm 2009. 09-08-2010
23-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2008. 26-12-2008
23-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2007. 31-07-2009
23-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 26-12-2008
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,204,523 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner