"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
24-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 01-01-2010
24-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2009. 01-01-2010
24-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009. 01-01-2010
21-07-2008 Nghị quyết số 02A/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 01-01-2009
21-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2007. 28-07-2008
22-05-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về xã hội hóa xây dựng hệ thống đường giao thông quy mô nhỏ thành phố Đồng Hới giai đoạn 2008 - 2015. 01-01-2016
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
27,611,782 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner