"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 23-12-2009
31-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2009. 12-07-2010
31-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2009. 12-07-2010
16-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 31-12-2008
16-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2007. 21-07-2009
16-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 21-07-2009
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
27,611,818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner