"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
11-12-2008 Nghị quyết số 101/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009. 01-01-2010
11-12-2008 Nghị quyết số 102/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2009. 01-01-2010
10-12-2008 Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007. 01-01-2010
10-12-2008 Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009. 01-01-2010
10-12-2008 Nghị quyết số 96/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí mới trên địa bàn tỉnh. 01-01-2011
10-12-2008 Nghị quyết số 97/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2009. 01-01-2010
30-07-2008 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình. 28-10-2011
30-07-2008 Nghị quyết số 88/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc không thu, điều chỉnh mức thu và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 01-01-2011
30-07-2008 Nghị quyết số 89/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010. 01-01-2011
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
27,611,853 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner