"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 39 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 23-12-2009
31-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2009. 12-07-2010
31-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2009. 12-07-2010
26-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 30-12-2009
26-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 30-12-2009
26-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách huyện và nhiệm vụ thu - chi ngân sách các xã, thị trấn năm 2009. 09-08-2010
24-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 01-01-2010
24-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2009. 01-01-2010
24-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009. 01-01-2010
24-12-2008 Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 31-12-2009
24-12-2008 Nghị quyết số 122/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 31-12-2009
24-12-2008 Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 31-12-2009
24-12-2008 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 31-12-2009
24-12-2008 Nghị quyết số 126/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2009. 31-12-2009
11-12-2008 Nghị quyết số 101/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009. 01-01-2010
11-12-2008 Nghị quyết số 102/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2009. 01-01-2010
10-12-2008 Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007. 01-01-2010
10-12-2008 Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009. 01-01-2010
10-12-2008 Nghị quyết số 96/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí mới trên địa bàn tỉnh. 01-01-2011
10-12-2008 Nghị quyết số 97/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2009. 01-01-2010
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
27,611,744 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner