"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 2 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
03-10-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 30-10-2017
09-09-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chuyển đổi các Ban QLDA cấp huyện, Ban QLDA các ngành cấp tỉnh thành tổ chức tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp. 30-10-2017
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
27,613,409 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner