"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 12 văn bản được ban hành trong năm 2017 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
08-12-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 01-01-2020
20-10-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 28-09-2020
28-07-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 21-08-2017
06-07-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 08-10-2019
29-06-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 09-10-2018
09-06-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 05-05-2019
19-05-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức bồi thường các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 07-09-2018
11-05-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình. 10-12-2018
28-04-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 01-12-2018
28-04-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 01-01-2018
20-04-2017 Quyết định số 1319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Quảng Bình. 20-05-2018
13-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình. 10-12-2018
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
34,871,349 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner