Chào mừng quý vị đã đến với Công báo tỉnh Quảng Bình - ĐC : Số 06 - Hùng Vương - TP Đồng Hới  Điện thoại : 052.3821729 - 052. 3823457 (418) Fax: 052.3821729 Email: congbaoqb@quangbinh.gov.vn
Giới thiệu
Skip Navigation Links
Trang văn bản mới
Giới thiệu về Website
Các căn cứ pháp lý
Cơ cấu tổ chức TT TH-CB
Chức năng và nhiệm vụ
Giá đất mới năm 2013

 LIÊN KẾT SỞ NGÀNH

 LIÊN KẾT HUYỆN, TP

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá Trang Công báo Quảng Bình như thế nào ? SỐ LƯỢT TRUY CẬP


Trang văn bản mới

» Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình sản xuất và cung cấp. Xem văn bản

» Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong nội địa tỉnh Quảng Bình. Xem văn bản

» Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao Quốc gia. Xem văn bản

» Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Xem văn bản 

» Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Xem văn bản 

» Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình. Xem văn bản

» Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Xem văn bản 

» Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình. Xem văn bản 

» Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Xem văn bản

» Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014. Xem văn bản

» Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp.Xem văn bản 

  Xem văn bản đã đăng CÔNG BÁO in

Xem văn bản QPPL đã ban hành


 LIÊN KẾT TRUNG ƯƠNG

CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH
Địa chỉ : 06 Hùng Vương, TP Đồng Hới, Quảng Bình
Tel : 052. 3821729 Fax: 052. 3823457 (418)  E-mail: congbaoqb@quangbinh.gov.vn